Global Presence
Guangzhou Fanshun Elan Plastech Co. Ltd. (Joint Venture)
No.179 East HuanChen road EAST, Da gang Town, Panyu district Guangzhou City, 511470
Tel No.
:
+86 20 3499 0598
Fax No.
:
+86 20 3499 0582
  • Intermediate Bulk Containers